U periodu januar – avgust 2020. turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 330.422 posjete, što je manje za 70,3 odsto i 846.312 noćenja, što je manje za 63,8 odsto u odnosu na isti period 2019. godine.

Broj noćenja domaćih turista bio je manji za 24,8 odsto, dok je broj noćenja stranih turista bio manji za 78,3 odsto u odnosu na isti period 2019. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 56,5 odsto, dok je 43,5 odsto bilo učešće stranih turista.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Srbije i Hrvatske (sa po 27,8 odsto), Slovenije (5,6), Turske (3,4), Crne Gore (3,2), Njemačke (3,1), Kine (2,0) te Austrije i Italije (sa po 1,8), što je ukupno 76,5 odsto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 23,5 odsto noćenja, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Po dužini boravka stranih turista u BiH, na prvom mjestu su turisti iz: Irana sa prosječnim zadržavanjem od 12,2 noći, Južnoafričke Republike sa 5,8 noći, Kuvajta sa 4,5 noći i sa Kipra sa 4,1 noći.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,5 odsto.