Na Saboru Hrvatskog narodnog vijeća (HNV) u BiH danas je izabran novi predsjednik Stipe Prlić i dopredsjednici Petar Matanović i Marinko Pejić.

“U svom radu nastojat ću da pozicioniram HNV u BiH da ima važniju ulogu u bosanskohercegovačkom društvu. Također, zalagat ću se za vrijednosti zbog kojih je osnovan HNV kao prva nevladina organizacija s hrvatskim predznakom u BiH. Samim osnivanjem HNV-a dali smo jasnu poruku da smo za mir, da svi ljudi u ovoj našoj domovini žive ravnopravno koliko je to što više moguće i nismo za produbljavanje nacionalnih podjela”, rekao je Stipe Prlić.

HNV smatra da izmjene Ustava i Izbornog zakona trebaju biti u skladu s odlukama Ustavnog suda BiH i Međunarodnog suda za ljudska prava iz Strazbura (Sjedić-Finci i drugi), te s međunarodnim konvencijama o zaštiti ljudskih prava.

U tom pogledu, smatra Prlić, po zakonu koji sada predlaže Hrvatski narodni sabor (HNS) ne bi se mogli izabrati predstavnici hrvatskog naroda tamo gdje ne prelaze 5,8 posto stanovništva.

“Mislim da je sa tim prijedlogom zakinut veći broj Hrvata u BiH, koji žive u dijelovima gdje su u manjini. Umjesto da o njima vodimo računa, mi vodimo računa o zapadnoj Hercegovini. Ja sam tamo zaštićen u svakom pogledu i ne vidim nikakav problem za nas, gdje smo u većini. Isto tako ne bi trebalo da bude bilo ko bez zaštite tamo gdje je manjina”, poručio je Prlić.

Zaključci u vezi Izbornog zakona i ustavnih promjena koji su razmatrani usaglasit će se na osnovu diskusija na Saboru i tek onda ponuditi javnosti.

Također, na današnjem Saboru izabrana su i dva nova člana Upravnog odbora – Zlatko Kovačević i Đuro Kesić.