Na poziv premijera Federacije BiH Fadila Novalića danas će u Sarajevu biti održan sastanak radi definiranja zajedničkih aktivnosti i mjera u vezi s epidemiološkom situacijom izazvanom koronavirusom i imunizacijom stanovništva Federacije BiH.

Na sastanak su pozvani zamjenici premijera FBiH, federalni ministar zdravstva, direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH, premijeri i ministri zdravstva svih deset kantona, te direktori svih kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) na prošloj sjednici u Sarajevu, usvojila je informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, te je zadužila kantone da restriktivnije mjere donose u skladu sa epidemiološkom slikom u tim kantonima.

Naredbe i preporuke donesene su s rokom važenja od 14 dana računajući od 26. augusta 2021. godine kao danom početka njihove primjene.

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

Naređeno je vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva, uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ.