Stotinu dugoročnih posmatrača koje je angažovala Koalicija za slobodne i poštene izbore “Pod lupom” zajedno sa 85 organizacija civilnog društva zabilježili su 238 slučajeva izbornih nepravilnosti tokom tri sedmice posmatranja, od 7.do 27. septembra.

Srđan Ostojić, izborni analitičar Koalicije “Pod lupom” rekao je da se 81 slučaj nepravilnosti odnosi na preuranjenu i zakonom zabranjenu kampanju u 46 opština i gradova Bosne i Hercegovine.

“Sljedeća najučestalija nepravilnost je zloupotreba javnih resursa, funkcija i intenziviranje javnih radova i učešće javnih službenika u kampanji političkih subjekata. Ukupno je bilo 54 različita ovakva slučaja”, naveo je Ostojić.

Prema njegovim riječima, zabilježeni su i pritisci na birače i kupovina glasova, te pristrasno medijsko izvještavanje i pritisci na medije i NVO.

Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije “Pod lupom” rekao je da su zabilježili i pokušaje infiltracije stranačkih ljudi u redove posmatrača Koalicije, u većoj mjeri nego ikada prije.

On je naveo da od 143 lokalnih zajednica – 62 lokalne izborne komisije ne održavaju redovne sedmične sjednice, pojedine komisije nisu održale ni jednu sjednicu u periodu posmatranja, dok neke od njih i dalje rade u nepotpunom sastavu.

Dodao je da deset lokalnih izbornih komisija ne poštuje odredbe zakona koje se odnose na ravnopravnost polova i to podjednako, pet na štetu žena i pet na štetu muškaraca.

Kako je rekao, ono što zabrinjava jeste da se fokus izbornih nepravilnosti i globalno i u kontekstu BiH iz godine u godinu premješta sa izbornog dana u period prije izbornog dana.

Iz Koalicije “Pod lupom” pozvali su građane da izađu na izbore 15. novembra i ostvare svoje pravo glasa jer je to jedini način da se spriječe prevare i onemoguće da neko iskoristi njihov glasački listić.