Izmjenama Zakona o javnom redu i miru, Vlada Tuzlanskog kantona omogućila je službenicima policije represivno djelovanje u pogledu nepoštivanja epidemioloških mjera. Kaznenim odredbama, predviđene su novčane kazne u rasponu od stotinu do dvije hiljade maraka.

Osobe koje budu kršile higijensko-epidemiološke mjere mogle bi biti kažnjene novčanim iznosom od 100 do 500

maraka. Predviđena kazna po istom osnovu za pravna lica je od 500 do 2.000 maraka, a za odgovornu

osobu u pravnom licu od 200 do hiljadu maraka.

SAFET BEGIĆ, sekretar MUP-a Tuzlanskog kantona

„Policija, prema Zakonu o prekršajima, na licu mjesta ukoliko izriče kaznu, u obavezi je da izrekne minimalnu kaznu. Ukoliko lice ne prihvata prekršaj, traži sudsko odlučivanje. To ide prema sudu za prekršaje, gdje sud u sudskom postupku određuje visinu kazne“, rekao je Begić.

Broj novozaraženih na području Tuzlanskog kantona se povećava. Hospitaliziranih u COVID bolnicama više je od 120. Znatan broj pacijenata je s težom kliničkom slikom.

VAHID JUSUFOVIĆ, direktor UKC-a Tuzla

„Ovaj procenat od 35% pozitivnih od ukupnog broja uzetih testova nije dobar. Taj se procenat u posljednjih desetak dana, evo vidite, naglo povećao. To je ono što zabrinjava“, kazao je Jusufović.

Građani su svjesni pogoršane epidemiološke situacije, a dalje represivne mjere smatraju nepoželjnim.

ANKETA

„Mislim da dalje pooštravanje ne bi služilo ni privredi, ni građanima, a poštivanje mjera od toga zavisi koliko će biti dalje širenje, odnosno smirivanje epidemije.“

„Pridržavam se koliko je moguće. Astmatičar sam, pa nisam mogao masku na nos da stavim. Ako je već izdata naredba da već moraju nositi, trebali bi nositi svi.“

„Što se tiče mjera kažnjavanja, trebalo bi krenuti malo od viših instanci, jer ne poštuju se mjere na višim instancama, pa onda krenuti na niže insatnce, odnosno među građane.“

Ministarstvo unutrašnjih poslova planira provesti kampanju s ciljem upoznavanja građana o zakonskim izmjenama koje se tiču epidemioloških mjera. Nakon što kantonalna skupština usvoji predloženi zakon, kršenje mjera biće tretirano kao narušavanje javnog reda i mira.