Dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine održava se danas i sutra u zgradi Palate pravde u Trebinju.

Prvog dana će biti pokrenuta procedura žrijebanja za izbor novih članova Vijeća, zatim imenovanja sudije Vrhovnog suda Republike Srpske, te sudija u Okružnom sudu u Banjaluci i Osnovnom sudu u Šamcu.

Članovi Vijeća VSTV-a imenovaće i predsjednika Apelacionog suda Brčko distrikta.

U pravosudnim institucijama Federacije BiH biće imenovani glavni tužilac i njegov zamjenik u Kantonalnom tužilaštvu Srednjobosanskog kantona, kao i zamjenik glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona.

Predviđena su i imenovanja sudija u opštinskim sudovima u Livnu, Lukavcu i Zenici, kao i dodatnih sudija u Opštinskom sudu u Tuzli.

Članovi Vijeća će razmatrati i nacrt izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u, odlučivati o zahtjevu za izuzeće glavnog disciplinskog tužioca, a očekuje se i davanje saglasnosti na donaciju OECE-a pravosudnim institucijama u cilju pružanja pomoći u zaštiti od pandemije Covida-19.

Drugog dana biće razmatran prijedlog novih kriterija VSTV-a za određivanje potrebnog broja zaposlenih u tužilaštvima.

Na dnevnom redu je i redovna informacija o praćenju rada pravosudnih institucija na predmetima korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa u BiH, kao i posebna informacija o izjašnjenjima sudova u postupku realizacije zaključka VSTV-a sa sjednice koja je održana u maju.