Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine izradili su Specijalni izvještaj o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko distrikta BiH i kantonima FBiH (prema budžetskim jedinicama) sa izuzetkom policijsko-sigurnosnih struktura.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine, u periodu od 2013. godine do dana izrade ovog izvještaja, postupali su po više žalbi u kojima su žalitelji ukazivali na diskriminaciju na nacionalnoj osnovi u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima BiH, FBiH, RS, Brčko distrikta BiH i kantonima FBiH (prema budžetskim jedinicama), prilikom procedure zapošljavanja, napredovanja, kao i ostvarivanja ostalih prava iz radnog odnosa i po osnovu radnog odnosa, saopćeno je iz Institucije ombudsmena.

U spomenutom izvještaju, Ombudsmeni, između ostalog, konstatuju da u najvećem broju institucija, upravnih organizacija i regulatornih tijela u Bosni i Hercegovini nije ispoštovan ustavni princip koji podrazumijeva proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, kao i da u cijelosti nije ispoštovan princip ravnopravnosti spolova.

Cjelokupan izvještaj objavljen je na web stranici institucije Ombudsmena BiH, navodi se u saopćenju.