U Velikoj Kladuši u toku su protesti nekoliko stotina građana ove Opštine, a razlog je sve veći priliv migranata u ovoj Opštini. Policija nije dala dozvolu za održavanje ovog skupa, a građani su se organizovali preko društvenih mreža.

U Mjesnoj zajednici Polje migranti su samoinicijativno formirali šatorska naselja.

Zabrinuti stanovnici strahuju za svoju imovinu, za svoje porodice.

ANKETA:

“Nama, u našoj državi tri do četiri hiljade ljudi šeta. Mi ne zanmo ko su. Mi faktički smatramo da smo mi okupirani”.

Svi oni imaju prava da ovdje hodaju slobodno i dan i noć, samo mi nemamo nikakva prava”.

Ne možeš izdržati. Pun grad migranata – ne možeš sa ženom, sa djecom u grad”.

Ja do četiri ujutru sjedim da bi svoju zaštitila. Nema noći da mi nisu dolazili na vrata, na auto”.

Mi samo branimo svoje. Mi smo došli ovdje radi sigurnosti svojih domova, svojih kuća, djece. Mi svoje dijete ne smijemo u sred dana pustiti vani “.

Sigurnosna situacija u USK, posebno u Velikoj Kladuši je ugrožena zbog sve češćih sukoba migranta koji sve češće pljačkaju kuće is tvaraju probleme lokalnom stanovništvu. Veliki je brod migranata koji borave na ulicama, napuštenim fabrikama i livadama.

Zbog toga građani traže konkretne poteze od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine.