U sarajevskoj Vijećnici otvorena je tematska izložba istaknutog bh. slikara i grafičara Irfana Hoze. Izložba prikazuje radove posvećene Srebrenici koji su prvi put izloženi javnosti.

Umjetnik, čiji su radovi grandioznih formata razrušene sarajevske vijećnice nešto što je ostalo možda najprepoznatljivije u sjećanjima publike, u istoj toj Vijećnici sada prvi put očima javnosti izlaže radove iz potpuno novog ciklusa. Riječ je takođe o velikim formatima, rađenim tehnikom ulja na platnu, koji su u potpunosti posvećeni Srebrenici.

RASIM MURATOVIĆ, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti UNSA-e

“Ovo su pretvorene originalne fotografije na platno u njegovom umjetničkom stilu i sa njegovom umjetničkim dojmom. Dakle to su originalne fotografije ljudi iz Srebrenice koji su preko šume se probijali do Nezuka i kad su sačekivani, plus imamo strijeljanje dječaka u Trnovu”.

Za temu Srebrenice odlučio se još ranije ove godine, kada je u aprilu sa organizatorima dogovorio da na naučnoj konferenciji učestvuje sa svojim radovima. Tada počinje ozbiljniji rad i bavljenje temom na kojoj je prije toga radio samo istraživački. Rad je takođe podrazumijevao prikupljanje i analizu dokumentacije.

IRFAN HOZO, slikar i grafičar

“Ovo se nije moglo desiti prije da sam ja, jer jednostavno nezamislivo je napraviti streljanje, ali na kraju zašto ne? Jer, i sam mislim da ovo treba zapamtiti, da treba opominjati. Ovo treba biti opomena,ali i pijetet jedan”.

Impozantne velike formate radova, koji približavaju samo mali dio srebreničke golgote oslikavajući prizore kao što su zbijeg i ranjenici, svi koji budu željeli moći će pogledati narednih 10 dana.