U privremenom prihvatnom centru Vučjak u Bihaću nalazi se 2.200 migranata i izbjeglica nakon što su pripradnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (USK) u toku jučerašnjeg dana dislocirali stotine ilegalnih migranata koji su boravili na javnim površinama u tom gradu

“U toku jučerašnjeg dana, na Vučjak je iz grada prebačeno oko 1.500 migranata, dok se u samom kampu prije toga već nalazilo oko 700 osoba”, potvrdio je Selam Midžić, sekretar Crvenog križa Grada Bihaća.

Kako je kazao, u koloni nije bilo žene i djece, ali je primijećeno oko 20 maloljetnika koji su od strane Centra za socijalni rad prevezeni u privremeni prihvatni centar Bira.

Crveni križ Bihaća je po Odluci Vijeća grada Bihaća lokaciju Vučjaka počeo opsluživati 14. juna 2019. godine.

Kako su istakli, u slučaju da se ostvare najave gradonačelnika grada Bihaća Šuhreta Fazlića o povlačenju Javnog i komunalnog preduzeća “Vodovod” i “Komrad” s Vučjaka, Crveni križ u Bihaću će opsluživati migrante s ishranom – lunch paketima, u količinama koje bude mogao obezbijediti kroz donacije, kao što je to i do sada bio slučaj.

“Smjernice za djelovanje u narednom periodu će se donijeti u dogovoru sa strukturom CK FBiH i Društva CK/K BiH, kao i organizacijom Međunarodne Federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao donatora koji prati i obezbjeđuje sredstva za rad mobilnih timova te stalnim kontaktima s Operativnim štabom USK za migrantsku krizu”, poručio je Midžić.

Bihać je već dvije godine pod konstantnim pritiskom ilegalnih migranata, a građani su ostavljeni sami, bez konkretne pomoći nadležnih državnih institucija. Svakodnevno u prosjeku 150 migranata stiže u taj grad.