Osnovna škola u Kaćunima kod Busovače i Prva osnovna škola u Zavidovićima- prve su u Bosni i Hercegovini pokrenule projekat učenja na otvorenom. Za tu namjenu služe im učionice na otvorenom, koje su instalirane tokom prethodnog raspusta.

Pojava pandemije koronavirusa i problem koji je uzrokovalo oboljene COVID-19 i sve veći broj zaraženih u BiH, a s druge strane i početak nove školske godine, natjerali su nadležne i one koji rukovode nastavnim procesom u BiH jednostavno da pronađu novi model, novi način na koji će se odvijati taj proces. U OŠ u Kaćunima pronašli smo takođe jedan interesantan primjer. Radi se o prvoj bh. učionici na otvorenom. Djeca su kako su nam rekli, itekako zadovoljna.

Učenje na otvorenom i na taj način zaštita od koronavirusa itekako je prihvatljiva i za nastavno osoblje u OŠ Kaćuni.

SENAIDA SMAILBEGOVIĆ, nastavnica geografije

Mi naravno sad pomalo u hodu nadolazimo na neke nove ideje, šta nam je lakše, šta nam je bolje, šta je bolje za djecu i djeca zaista uživaju u ovom načinu rada, a i mi isto tako s njima.

Učionicu na otvorenom pronašli smo i u Zavidovićima. Tamošnja Prva osnovna škola taj projekat realizirala je u saradnji sa Fondacijom Duga.

SAMIR BEŠLIJA, Fondacija „Duga“ Zavidovići

Mi smo sa svoje stran doprinijeli koliko smo mogli obezbjedili smo dio sredstava, a dio sredstava je obezbjedio direktor i eto to je rezultat. Vjerujem da će biti korisno.

Izvođenje nastave na otvorenom preporučili su i krizni štabovi u Srednjobosanskom i Zeničko-dobojskom kantonu.

NINO HASANICA, Institut za zdravlje i sigirnost hrane Zenica

Boravak na otvorenom uz održavanje one propisane distance i druge higijenske preventivne mjere, zapravo dovodi do smanjenja rizika za oboljevanja od COVID 19.

Primjeri koje smo pronašli u Kaćunima i Zavidovićima trebali bi potaknuti i sve ostale škole ne samo u ZDK i SBK, nego i cijeloj BiH da pokušaju barem na sličan način organizirati nastavni proces.