Udruženje „Ja bih u EU“ implementira projekat “Bez štele i pošteno” kao sastavni dio šire aktivnosti „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“, koju kao vodeći partner vode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz podršku USAID-a.

Kako su saopćili organizatori, moto i naziv projekta zasniva se na ideji da mladi žele da promijene matricu koruptivnog i nepotističkog djelovanja u bh. društvu, tražeći odgovore na aktuelne i protekle slučajeve korupcije, mita, nepotizma i zloupoteba kroz poziv na akciju i pomoć “Bez štele i pošteno”.

Takmičenje „Bez štele i pošteno“ održaće se danas od 10.30h, putem Zoom aplikacije.

Cilj projekta je, također, podržati veći broj građanskih inicijativa, posebno mladih u razbijanju ustaljenog vjerovanja da je korupcija dio DNK-a bosanskohercegovačkog društva i pozvati na aktivno građansko djelovanje u konkretnim oblastima i konkretnim slučajevima korupcije.

Mladi organizovani u 4 tima pokrenuli su zagovaračke inicijative prema institucijama, ali i od institucija tražili informacije o statusu 4 slučaja korupcije, odnosno o preduzimanju konkretnih mjera i razlozima eventualnog nedjelovanja.

Istovremeno sa takmičenjem počinje i medijska kampanja i guerilla događaji u Sarajevu, a kasnije i u Jajcu i Mrkonjić Gradu, saopćeno je.