Predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije BiH (FBiH) i šest sindikata iz realnog sektora potpisali su Zajedničku platformu za vođenje socijalnog dijaloga.

Iz Udruženja poslodavaca su naveli da je time pokazano da su spremni da odmah započnu pregovore o povećanju minimalne plate jer je neprihvatljiva situacija u kojoj ona ne postoji.

Potpisivanjem platforme, kako su naveli, poslali su jasnu poruku da sindikat i poslodavci imaju zajedničke interese, te da će u njihovom ostvarenju jedinstveno nastupati prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti radi rasterećenja privrede i stvaranja boljih uslova za radnike.

Predsjednik Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira u FBiH Lejla Ćatić rekla je da potpisivanje Zajedničke platforme predstavlja prvi, ali veoma značajan korak u pravcu rješavanja problema statusa radnika.

“Tu, prije svega, mislim na kolektivne ugovore, jer u ovom trenutku nemamo nijedan potpisan kolektivni ugovor, čemu je dobrim dijelom kumovala pandemija koronavirusa. Prioritetna pitanja koja ćemo rješavati u narednom periodu tiču se i najniže plate, ali i rada Ekonomsko-socijalnog vijeća za FBiH”, istakla je Ćatićeva.

Predsjednik Udruženja poslodavaca Adnan Smailbegović ponovio je da se u dokumentu, koji su danas potpisali, obavezuju na zajednički rad i usaglašavanje stavova o ključnim pitanjima.

Iz Udruženja su naveli da je platforma osnova za uspostavljanje stalne koordinacije aktivnosti između Udruženja i granskih sindikata realnog sektora, kao i da je otvorena za pristupanje i drugih granskih sindikata.