Volonteri Udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost” danas su prigodnim aktivnostima obilježili 21. mart – Međunarodni dan ukidanja svih oblika rasne diskriminacije.

Sa građanima Tuzle, volonteri Udruženja su razgovarali o rasnoj mržnji, predrasudama koje još uvijek postoje kako u zdravstvenim institucijama tako i u školama.

“Kada uđemo u romska naselja i kada razgovaramo s ljudima uvijek nam ispričaju da su doživjeli rasnu diskriminaciju, ali nisu znali da to mogu prijaviti i da ih zakon štiti. Zato se mi i kroz ovu uličnu akciju želimo približiti građanima i reći im, da svaki put kada tako nešto dožive da postoje institucije kojima se mogu obratiti”, kaže Denis Mujić iz udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost”.

Diskriminaciju najteže podnose djeca, posebno ako se ona događa unutar škola.

U Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” svakodnevno dolaze oni koji doživljavaju rasnu diskriminaciju u zdravstvu, školama ili prilikom traženja zaposlenja.

Predsjednica Udruženja Indira Bajramović je istakla da rasna diskriminacija dovodi do ratova.

“Zato je važno izaći ovako među ljude, razgovarati s njima o tome da je rasna diskriminacija dovela do milijunskih nasilnih gubitaka ljudskih života, jer najveći oblik rasne diskriminacije je genocid. Stoga je neophodno, da se insitucije u BiH aktivnije uključe u osvještavanje građanstva o pogubnostima rasne diskriminacije”, upozorila je Bajramović.

Dodala je da takvu vrstu diskriminacije u BiH ne trpe samo Romi, nego i svi drugi.

Ženske romske organizacije u Bosni i Hercegovini okupljene kroz rad ženske romske mreže “Uspjeh” svjedočile su etnički motiviranom nasilju, prijetnjama i govoru mržnje protiv Roma i Romkinja što je posebno bilo zabilježeno za vrijeme pandemije KOVID-19 u BiH.

Osim Tuzle, ulične akcije u povodu Međunarodnog dana ukidanja svih oblika rasne diskriminacije, održane su još u Bijeljini, Visokom, Kaknju, Prnjavoru i Modriči.