Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) postala je sertifikovano tijelo u BiH za izdavanje digitalnog kvalifikovanog potpisa, koji će zamijeniti klasični potpis i pečat u službenoj komunikaciji prilikom pružanja elektronskih usluga poslovnoj zajednici.

Riječ je o velikoj reformi u BiH koja će poslovnoj zajednici omogućiti da sva svoja prava i obaveze ostvari puno brže, jednostavnije i jeftinije isključivo elektronskim putem, saopšteno je iz UIO.

Rješenjem Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara, UIO je akreditovana i upisana kao kvalifikovani ovjerilac u BiH.

To znači da će poreski obveznici moći podnositi zahtjeve Upravi za dobijanje digitalnih kvalifikovanih potvrda, kao i za korištenje elektronskih usluga.

Prva elektronska usluga koja će biti ponuđena poslovnoj zajednici u BiH jeste NCTS – novi kompjuterizovani tranzitni sistem, čiji je početak primjene planiran 1. jula, stupanjem na snagu novog Zakona o carinskoj politici BiH.

Tako će carinski obveznici i špediteri biti prvi korisnici digitalnog kvalifikovanog potpisa u BiH jer će sve svoje dokumente u postupku elektronskog provoza robe ovjeravati na novi način i slati u informacioni sistem Uprave isključivo elektronskim putem.

Novi elektronski provoz robe značajno će ubrzati sve postupke, skratiti vrijeme čekanja prilikom ličnog predavanja dokumentacije u carinskim ispostavama i značajno smanjiti troškove.

Nakon toga UIO će krenuti sa širenjem ponude elektronskih usluga koje će se moći ovjeravati digitalnim kvalifikovanim potpisom, kao što su podnošenje uvoznih i izvoznih carinskih prijava isključivo elektronskim putem, podnošenje PDV i akciznih prijava, podnošenje raznih zahtjeva u Upravu i slično.

Iz UIO navode da im je cilj da se u toku 2022. godine u potpunosti pređe na bezpapirno poslovanje sa obveznicima indirektnih poreza, koji će tada uz posjedovanje digitalnog kvalifikovanog potpisa koji je izdao UIO, sva svoja prava i obaveze moći ostvariti puno brže, jednostavnije i jeftinije isključivo elektronskim putem.