Upravni odbor Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (UO UINO) Bosne i Hercegovine usvojio je danas Odluku o visini stope kompenzatorne kamate za period 01. jula do 31. decembra 2021. godine čime njena visina ostaje nepromijenjena i iznosi 12 posto.

Kako je predviđeno zakonom i ovom odlukom, kompenzatorna kamata naplaćuje se u slučajevima nastanka carinskog duga za robu iz carinskog postupka unutrašnje obrade i privremenog uvoza i donosi se na polugodišnjem nivou.

Na sjednici UO, kojom je predsjedavala zamjenica predsjedavajućeg i ministrica finansija Republike Srpske Zora Vidović, razmatrano je mišljenje UIO na inicijativu Vlade Federacije BiH o uvođenju namjenske takse na naftne derivate na nivou Bosne i Hercegovine za uspostavu obaveznih rezervi naftnih derivata.

S obzirom na stav Uprave o pomenutoj inicijativi koja se, u skladu s ustavnim nadležnostima i važećim zakonima, rješava na entitetskom nivou, odlučeno je da se prethodno dostavi na izjašnjenje Vladi Republike Srpske.

Upravni odbor danas je dao saglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO čime se omogućava dodatni angažman i efikasnost u oblasti carina i skraćenog carinskog postupka.

Na današnjoj sjednici članovi UO primili su k znanju Informaciju UIO o preduzetim aktivnostima na izvršenju rješenja Suda BiH.