Na području općine Gračanica oduzeto je 1.957 paklica cigareta i 32 kilograma sitno rezanog duhana, čija je tržišna vrijednost 15.800 KM, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

Na osnovu prikupljenih obavještajnih informacija provedene su operativne akcije na terenu, koje su vodili službenici Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja UIO iz regionalnog centra Tuzla.

“Kod tri osobe pronađena je veća količina cigareta i sitno rezanog duhana, koji nisu bili obilježeni akciznim markicama koje izdaje UIO, već je oduzeta akcizna roba bila namijenjena “crnom tržištu” u BiH”, pojašnjava se u saopštenju UIO.

Protiv osoba od kojih je akcizna roba oduzeta preduzete su zakonom propisane mjere i radnje.

U aktivnostima na terenu ovlašteni službenici UIO su koristili specijaliziranu opremu koju je donirala Vlada SAD-a putem Programa EXBS.