Riba koja je uginula u ribnjaku u Prnjavoru danas je uklonjena. U narednom periodu očekuje se čišćenje kanala i zakrečavanje ribnjaka. Štetu je, za sada, nemoguće utvrditi. Sljedeće sedmice planirana je sjednica Odbora povjerilaca na kojoj će biti odlučeni daljnji koraci u stečaju. Preduzeće je pod zabranom prodaje imovine.

ALEKSANDAR GARIĆ, opštinski veterinarski inspektor

„Ostaje uraditi zakrečavanje ribnjaka. To nije hitan posao, pošto se radi o stajaćoj vodi. Ne prijeti nikakva opasnost za okolinu. Što se tiče naših naloženih mjera, riba je zbrinuta na neškodljiv način.“

NATAŠA KOSIĆ, stečajna upravnica preduzeća „Ribnjak“

„U planu je čišćenje kanala koji dovodi vodu do samog ribnjaka. Moraćemo tražiti pomoć lokalne zajednice i drugih institucija.”

Ribnjak je u stečaju više od godinu, a njegova sudbina i dalje je neizvjesna kao što je neizvjesno i održavanje sjednice Skupštine Opštine Prnjavor, a zbog političke situacije u ovoj lokalnoj zajednici.