Zenica je u u srijedu, 7. aprila 2021. godine ostala bez još jednog kulturnog poslenika. U 72. godini života umro je pisac za djecu, romansijer, pjesnik i aforističar Smail Trtak.

Njegova haiku poezija zastupljena je u pregledima jugoslovenske haiku poezije „Letptir na čaju“ i „Ptice u plavetnilu“, kao i u antologiji jugoslovenske haiku poezije „Grana koja maše“.

Autor je poetske zbirke za djecu „Bubamara i plavi mrav“, zbirke igrokaza za djecu „Tajna modre pećine“ i romana za mlade „Kemal Veliki“.

Na jugoslovenskom konkursu za radiodramu za djecu svojevremeno je dobio je prvu nagradu za dramu „Gusari na mjesecu“. Radioaadapacija ove drame emitovana je na Radio Sarajevu i Radio Novom Sadu.

Dženaza Smailu Smaila Trtku bit će klanjana u petak, 9. aprila 2021. godine u 14.00 sati na mezarju Visokovci, gdje će biti obavljen i ukop.