Antonio Gutereš, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, imenovao je na drugi mandat sudiju Carmela Agiusa za predsjednika Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.

Novi mandat Agiusu trajaće od od 1. jula 2020. do 30. juna 2022. godine, saopšteno je iz Mehanizma.

Sudija Agius obavljao je dužnost predsjednika Mehanizma od 19. januara 2019. godine, a sudija Mehanizma je od 2012. godine. Bio je i sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) 16 godina, odnosno od 2001. godine. Dužnost potpredsjednik MKSJ-a obavljao je od novembra 2011. do novembra 2015. godine, a bio je i posljednji predsjednik od novembra 2015. do decembra 2017.

Generalni sekretar je takođe imenovao ostalih 24 sudija na pravosudnom popisu Mehanizma na mandat od dvije godine, od 1. jula 2020. do 30. juna 2022. godine.