Multidisciplinarni autorski tim stručnjaka sa Univerziteta Sarajevo će raditi projekat pod nazivom “Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini”.

U naredne dvije godine, tim će biti angažovan na prikupljanju, analizi i procjeni kvaliteta naučnih i stručnih podataka o stanju prirode i prirodnih resursa BiH, a opisani proces će rezultirati ključnim porukama za donosioce odluka, koje će biti naučno zasnovane i opravdane.

Razlozi za pokretanje projekta su od esencijalne važnosti za BiH, kao značajan korak prema održivom upravljanju prirodom.

U cilju boljeg uvida u stanje prirode i prirodnih resursa, neophodno je analizirati informacije o direktnim i indirektnim (društvenim) pritiscima na prirodu iz svih dostupnih izvora. Pod izvorima se podrazumijevaju objavljeni i neobjavljeni rezultati naučnih istraživanja, tehnički izvještaji, kao i izvori tradicionalnih znanja.

Priprema Procjene predstavlja kvalitativno nov proces u Bosni i Hercegovini, u pravcu razvoja klime naučno-političkog dijaloga i konsultativnog donošenja informisanih odluka o prirodi.

Svrha projekta je uspostava baze znanja (s procjenom njegovog kvaliteta i kvantiteta) za donošenje informisanih odluka o korištenju biodiverziteta i prirodnih resursa.

Projekat će procijeniti znanja o stanju ekosistema i ekosistemskih servisa u BiH, razviti i učiniti dostupnim alate i metodologije za podršku politici, po ugledu na IPBES, formirati BH platformu za biodiverzitet i koristi od prirode, uspostaviti uslove za efikasno korištenje procjene na osnovu stečenih iskustava, osigurati smjernice nacionalnim projektnim timovima u drugim zemljama.

Rezultat projekta je dokument koji će naučnicima dati pravac za relevantna buduća istraživanja, a donosiocima odluka dati na raspolaganje domaće naučne i stručne argumente za donošenje održivih odluka o korištenju prirode. Sažetak dokumenta, koji će sadržavati ključne poruke, treba proći kroz konsultativni proces usaglašavanja, te političkog prihvatanja i usvajanja.

Projekat se implementira kroz Centar za ekologiju i prirodne resurse „Akademik Sulejman Redžić“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u partnerstvu s Federalnim ministarstvom za okoliš i turizam.