Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine uputilo je pismo za više od 22.000 svojih članica u kojem ih poziva da iskažu interes za doniranje sredstava za nabavku vakcina protiv Kovid-19 za svoje radnike i stanovništvo lokalnih zajednica u kojima djeluju.

Iz UPFBiH su naveli da se nekoliko članica već obratilo Udruženju sa inicijativom da doniraju sredstva za nabavku vakcina, s tim da bi dio vakcina bio iskorišten za vakcinaciju njihovih uposlenika, a drugi, veći dio, za vakcinisanje stanovništva u lokalnoj zajednici u kojoj djeluju.

U skladu sa ovim inicijativama, iz UPFBiH su kontaktirali kabinet premijera Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo zdravstva FBiH te Fedralni zavod za javno zdravstvo kako bi se ova aktivnost koordinisala sa nadležnim federalnim i kantonalnim institucijama.

“Od stane nadležnh je odgovoreno da je inicijativa zanimljiva, a da je za njenu realizaciju neophodno da raspolažu informacijom o kompanijama koje su spremne uključiti se u ovu akciju i količini vakcina koja bi po osnovu ove aktivnosti trebala biti nabavljena”, naveli su iz UPFBiH.

Dodali su da bi nabavka vakcina išla isključivo preko distributera ovlaštenih od strane Vlade FBiH. Posao skladištenja vakcina i raspored vakcinisanja bi se provodio preko nadležnih zavoda za javno zdravstvo.

Iz UPFBiH su pozvali sve zainteresirane kompanije da iskažu interes za nabavku vakcina za radnike kompanija i stanovništvo lokalne zajednice u kojima članice posluju, a prijavu mogu obaviti putem e-maila Udruženja poslodavaca FBiH: info@upfbih.ba Facebook stranice Udruženja poslodavaca FBiH, Instagram profila UPFBiH @poslodavcifbih, Ttwiteer profila @Poslodavci.

Ukoliko bude iskazan značajniji interes kompanija, onda bi se sa nadležnim institucijama Federacije BiH i kantona krenulo u realizaciju ove aktivnosti, istakli su iz UPFBiH.