Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport usvojila je Odluku o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu.

Resorni ministar Arman Bešlija pojašnjava da se prilikom izbora zvanja i zanimanja koji će se ponuditi budućim srednjoškolcima, vodilo računa o potrebama tržišta rada u BPK Goražde.

Ove godine očekuje se upis oko 200 učenika.

“Škole su davale prijedloge zajedno sa tripartitnim vijećem, tako da ćemo u Srednjoj stručnoj školi ‘Džemal Bijedić’, u skladu s potrebama tržišta rada, upisati odjeljenje-obrađivač plastičnih masa, zatim kombinovano odjeljenje elektroničar-mehaničar i elektroničar telekomunikacija, i jedno odjeljenje četvrtog stepena, poslovno-pravni tehničar odnosno administrativni smijer. Bilo je prijedloga i za krojača, ali zbog činjenice da tih zanimanja imamo na birou, ove godine nećemo upisivati to zanimanje”, pojasnio je Bešlija.

U Srednjoj tehničkoj školi “Hasib Hadžović“ učenici će moći birati zanimanja mašinski tehničar za CNC tehnologiju, hemijski tehničar–biotehnolog, a novina je da će nakon nekoliko godina pauze, ponovo biti upisano odjeljenje medicinskih tehničara, čime su uvaženi zahtjevi roditelja ali i potrebe za medicinskim kadrom.    

Mješovita srednja škola “Enver Pozderović“ upisat će po jedno odjeljenje poljoprivrednog te ekonomskog tehničara po EU VET programu i dva odjeljenja gimnazije.

“Što se tiče upisne politike, ove godine ministarstvo će voditi cijeli proces kako bi se osigurao ravnomjeran broj učenika u školama, odnosno odjeljenjima po pedagoškim standardima. Ranije je bilo situacija da u jednom odjeljenju jedne škole imamo 36 učenika, dok smo u drugoj školi jedva osigurali minimalan broj. U skladu sa trenutnom situacijom, upis u srednje škole ove godine obavit će se bez organizacije prijemnih ispita, uzimajući u obzir opći uspjeh učenika postignut u sedmom, osmom i devetom razredu osnovne škole, uspjeh iz predmeta relevantnih za odgovarajuću školu i rezultate postignute na takmičenjima”, pojasnio je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.

Upis u srednje škole na području BPK Goražde počet će 8. juna.