Konačan dogovor o poravnanju prihoda od indirektnih poreza, odnosno o raspodjeli prikupljenih sredstava od PDV-a, mogao bi biti postignut već sredinom februara- kada je i najavljen sastanak premijera Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Sve je skoro dogovoreno, te će se poravnanje najvjerovatnije vršiti automatizmom- poručila je Jelka Milićević, članica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Federacija i Republika Srpska na pragu su postizanja dogovora da se rapsodjela prihoda od indirektnih poreza i poravnanja vrši automatizmom – što u praksi znači da bi se direktno iz sistema Uprave za indirektno oporezivanje izračunavali koeficijenti za raspodjelu bez potrebe da o tome odlučuje Upravni odbor. Već dvije godine smo, kaže ministrica Milićević, zaustavljeni na jednom koeficijetu i to je izazvalo velike probleme.

JELKA MILIĆEVIĆ, ministrica finansija FBiH

Sada smo bliži nego protekle četiri godine da se konačno poravnamo i da se vlade entiteta dogovore maltene o automatskom poravnanju u budućem periodu. Zakazan je bio sastanak 29. zbog obaveza pjedinih učesnika, to je prolongirano ali bit će skoro.

FADIL NOVALIĆ, premijer Federacije BiH

Evo prihvatamo da tu eskalaciju jednom riješimo i poravnamo i da nalijemo čistu vodu i čistu čašu.

Način raspodjele sredstava prikupljenih naplatom PDV-a, predmet je spora 8 godina, a entiteti su poravnanja tražili i na sudovima. Predsjedavajući Vijeća ministra Bosne i Hercegovine ističe da nema nikakvog razloga da to pitanje ne bude riješeno, čak je pripremljen i sporazum kojim je dogovoreno poravnanje.

ZORAN TEGELTIJA, predsjedavajući Vijeća ministara BiH

Ja vjerujem da će gospodin Novalić iskazati veću spremnost da se postigne sporazum nego što je to bilo do sada, jer je Valda RS-a manje više prihvatatila sve prijedloge i sugestije koje su dolazile iz Federcije ali nije odustala od obima svojih potraživanja.

Ekonomisti poručuju da je vrlo važno da se taj posao usaglasi, jer to bi u konačnici predstavljalo stimulaciju za Vlade da imaju što više privrednih aktivnosti koje bi punile budžete.

ZORAN PAVLOVIĆ, ekonomista

Što se tiče određenih dilema oko kamatnih obaveza potraživanja koje je imala RS, koja je imala rs to je očigledno ima nešto što je deifnisano zakonom i praksom ja lično mislim da nam nesaglasnost predstavlja lošu sliku o nama i poslovnj klimi u kjojoj se nalaze privednici

Do sada je sa računa Uprave za indirektno oprezivanje Bosne i Hercegovine raspoređeno skoro 100 milijardi maraka tako da su iznosi oko kojih se entiteti trenutno spore minorni i gotovo beznačajni, poručuju iz Uprave. Naglašavaju i da bi od 2012. do 2019. godine, prema njihovoj računici, Federacija BiH Republici Srpskoj trebala vratiti oko 7 miliona maraka.