Ustavni sud Republike Srpske osporio je neke od članova Uredbe o uslovima za davanje saglasnosti JP “Lutrija Republike Srpske” za osnivanje privrednog društva za priređivanje igara na sreću.

Sud je donio odluku kojom je, između ostalog, utvrdio da članovi 8, 9. i 11. Uredbe o uslovima za davanje saglasnosti za osnivanje privrednog društva za priređivanje igara na sreću nisu u saglasnosti sa Ustavom, Zakonom o igrama na sreću i Zakonom o Vladi Republike Srpske.

Suština je u tome da Vlada RS kao donosilac uredbe nije imala ovlaštenje da utvrdi način i kriterijume u skladu s kojima “Lutrija” treba da sprovodi postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za saradnju putem osnivanja zajedničkog privrednog društva.

“Ovakvim normiranjem, utvrdio je Ustavni sud, ne razrađuju se odredbe Zakona o igrama na sreću, zbog čega, suprotno principu ustavnosti i zakonitosti, ono nema osnov u relevantnom zakonu i stoga nije u funkciji njegovog sprovođenja. Ustavni sud je konstatovao da je Vlada postupila suprotno ustavnim načelima vladavine prava i podjele vlasti”, saopštili su iz Ustavnog suda Republike Srpske.

Osim toga, Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da i dio Pravilnika o usklađivanju, ovjeri, evidentiranju i registraciji redova vožnje koji je donio načelnik opštine Prnjavor nije u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju.

“Neustavnost navedenih odredaba, kojima se uređuje usklađivanje i registracija redova vožnje u prigradskom prevozu na području opštine Prnjavor, Ustavni sud je utvrdio s obzirom na činjenicu da je donosilac ovog akta regulisanjem ove materije izašao iz zakonom određenih okvira, čime je došlo do povrede ustavnog načela zakonitosti”, dodali su u saopštenju.

Ustavni sud je, osim navedenih odluka, donio i odluke, kojim su odbijeni prijedlozi, odnosno nisu prihvaćene inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o igrama na sreću, Zakona o službenicima i namještnicima u organima jedinice lokalne samouprave, Zakona o učeničkom standardu i Zakona o notarima, kao i ocjenu određenih podzakonskih normativnih akata.