Federalna vlada je usvojila Nacrt programa javnih investicija (PJI) Federacije BiH za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

PJI u ove tri godine obuhvata ukupno 126 projekata. Od toga su 63 projekta u provedbi, 58 je kandidranih i pet projekata ima status odobrenih.

Ukupna vrijednost svih projekata je 15.993,79 milijuna KM, od čega se 7.885,56 milijuna KM odnosi na kandidirane, 7.143,27 milijuna KM na projekte čija je provedba u tijeku i 964,95 milijuna KM na odobrene.

Među projektima odobrenim u trogodišnjem razdoblju su izgradnja autoceste na Koridoru Vc na dionicama Ozimice – Poprikuša (440.407.500 KM) i Putnikovo brdo – Medakovo (167.892.880 KM9, te poddionica Mostar jug – Kvanj, dionica Jug – Zvirovići (178.134.963 KM), zatim Vjetroelektrana Vlašić snage 50 MW (160.000.000 KM), te projekat energetske efikasnostiu FBiH (18.580.385 KM).

Kada je riječ o projektima u provedbi, najznačajniji su oni u cestovnom prometu (3.319,3 milijuna KM), proizvodnji i snabdijevanju energijom (2.733,65 milijuna KM), vodosnabdijevanju i sanitaciji (319,75 milijuna KM) i željezničkom prometu (216,66 milijuna KM).

Posmatrajući po kantonima, ukupno su najvrjedniji projekti koji se provode u Tuzlanskom (1.984,99 milijuna KM) i Zeničko-dobojskom (1.863,91 milijuna KM), dok su projekti za koje je implementator Federacija BiH vrijedni 985,14 milijuna KM.

Inače, kandidirani projekti su oni za koje nisu osigurani izvori financiranja u momentu izrade PJI, odobreni projekti su oni za čije financiranje je, nakon zaključka Vlade FBiH, pokrenut proces osiguranja potrebnih sredstava, a za projekte u provedbi su, djelimično ili u potpunosti, osigurana domaća ili ino sredstva postala efektivna i njihova realizacija je u tijeku