Zastupnici su također usvojili Zaključak kojim Nacrt županijskoga proračuna za 2020. godinu u iznosu od 76,3 milijuna maraka može poslužiti kao dobra osnova za izradu prijedloga zakona uvažavajući sve primjedbe i prijedloge povjerenstava i zastupnika.

Županijski ministar financija Stipan Šarac istaknuo je tom prigodom da je Vlada HBŽ-a usvojila smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020.- 2022. godine i Dokument okvirnog proračuna za isto razdoblje koji predviđaju visinu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2020. godinu, kojih su se dužni pridržavati svi proračunski korisnici.

Uz ostalo, zastupnici su usvojili i Odluku o privremenom financiranju Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj- ožujak 2020. godine u iznosu od 790.000 maraka.