Savjet ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici utvrdio je prijedlog memoranduma o razumijevanju sa kompanijom Tasjapi iz Republike Turske, s ciljem unapređenja saradnje BiH i Turske u oblasti putne infrastrukture.

“Memorandum je prevashodno usmjeren na uspostavljanje saradnje na realizaciji projekta izgradnje autoputa/brze saobraćajnice Sarajevo – Beograd – Sarajevo. Istovremeno se stvara mogućnost za saradnju u vezi sa izgradnjom i rekonstrukcijom drugih drumskih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH”, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Kako se navodi na ovaj način praktično će započeti operativne aktivnosti na realizaciji memoranduma o razumijevanju i sporazuma između BiH i Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih i građevinskih projekata. Prijedlog memoranduma biće dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i transporta.

Na današnjoj sjednici Savjet ministara BiH utvrdio je prijedlog dopune i Sporazuma o finansiranju godišnjeg akcionog programa za BiH za 2019. godinu između Evropske unije (EU). EU ovom dopunom želi osigurati sredstva kako bi se podržao ekonomski oporavak BiH nakon KOVID-19, uvođenjem dvije nove akcije, i to “EU4 mala i srednja preduzeća” s budžetom 14 miliona evra i “EU4trejd” s budžetom četiri miliona eura. Ova sredstva preusmjerena su iz akcija “EU4enerdži” i “EU4transport”. Istovremeno, ukupna vrijednost godišnjeg akcionog programa za BiH ostaje ista i iznosi 85.490.154 evra, kao i ukupan doprinos EU u iznosu 81.898.200 eura.

Kako je saopšteno Savjet ministara BiH, uz osam glasova za i dva protiv, nije u prvom krugu glasanja donio dopunu Odluke o imenovanju Ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore, te će se o ovoj tački ponovo izjasniti u drugom krugu glasanja.