Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, u Banjaluci, Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Aerodroma u Trebinju, po hitnom postupku.

“Izgradnja aerodroma u Trebinju predstavlja infrastrukturni objekat od interesa ne samo za građane Trebinja, već i za cijelu Republiku Srpsku. Povezivanje ovog dijela RS, avio-saobraćajem sa aerodromima u Srbiji, kao i evropskim destinacijama, imaće pozitivan efekat na cjelokupni privredni, kulturni, ekonomski i turistički razvoj, te povezanost ovog dijela RS sa svim značajnim centrima u okruženju, a čime se skraćuje vrijeme putovanja i omogućava efikasnije i ekonomičnije poslovanje privrednih subjekata Trebinja i Hercegovine”, navodi se u saopštenju iz Vlade RS-a.

Navodi se da da bi se uspjeli stvoriti preduslovi za blagovremenu izgradnju aerodroma i realizaciju jednog ovako složenog postupka, a da pritom ne bi došlo do pomjeranja rokova za realizaciju projekta, neophodno je da se donese ovaj zakon po hitnom postupku, jer koristi koje će se dobiti izgradnjom aerodroma biće na dobrobit i u opštem interesu cjelokupne privrede ovog entiteta.

“Vlada RS donijela je Odluku o izradi Zoning plana područja posebne namjene ‘Aerodrom Trebinje’, po hitnom postupku. Zoning plan donosi se za planski period od deset godina i njime se obuhvata područje na teritoriji grada Trebinje površine oko 1.234 ha, koje zahvata šire područje naselja Hum, Taleža i Cerovac. Donošenje ove odluke po hitnom postupku je potrebno kako bi na vrijeme bili stvoreni preduslovi za blagovremenu realizaciju jednog ovako složenog projekta izgradnje aerodroma, odnosno kako bi se što prije izradio i usvojio planski dokument te time spriječilo pomjeranja postavljenih rokova za realizaciju”, stoji u saopštenju.

Vlada RS usvojila je Akcioni plan Strategije razvoja socijalnog stanovanja Republike Srpske za period 2020-2025. godine, a strateški ciljevi koji proizilaze su: unaprijeđeni institucionalni i zakonodavni osnov socijalnog stanovanja, povećan fond i unapređenje postojećeg fonda stambenih jedinica socijalnog stanovanja, uspostavljena kontrola upravljanja i održavanja fonda stambenih jedinica socijalnog stanovanja i obezbijeđena socijalna sigurnost i poboljšani životni uslovi porodičnim domaćinstvima kroz dostupnost stambenih jedinica socijalnog stanovanja.

“Vlada RS donijela je Odluku o odobravanju sredstava, u iznosu od 946.816,00 KM, za finansiranje projekata iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije. Navedena sredstva biće iskorištena za finansiranje projekata: ‘Završetak izgradnje kanalizacione mreže u opštini Vukosavlje’ i ‘Završetak proširenja vodovodne mreže u MZ D. Petrovići-Osredak, G. Bušević i S. Bušević'”, saopšteno je iz Vlade RS.