Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici trebalo bi da razmotri Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, koji je utvrdilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, a kojim se vrši usklađivanje sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Dopunama Zakona o prekršajima, koji je u drugoj fazi razmatranja u Domu naroda, otklanjaju se problemi različite primjene odredaba o pripadnosti prihoda od novčanih kazni za prekršaje i usklađuju propisi koje primjenjuju ovlaštena tijela i sudovi prilikom izricanja prekršajnih sankcija.

Delegati bi u prvom čitanju trebali da razmotre i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH, koji je u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara BiH, a kojim se stvaraju uslovi za uspostavljanje efikasnog mehanizma naplate sudskih taksi.

Izmjenama i dopunama zakona uređuje se, odnosno mijenja vrijeme zastare, otklanjaju nedostaci u postupku naplate i donošenja rješenja o prinudnoj naplati nenaplaćene sudske takse.

Istovremeno se preciziraju odredbe kako bi se učinio efikasnijim postupak prinudne naplate sudske takse licima koja nemaju boravište ili prebivalište u Bosni i Hercegovini, ali imaju imovinu u BiH.

Na dnevnom redu u prvom čitanju je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama BiH, kojim se reguliše isplata naknada za odvojeni život i troškove smještaja sudija Suda BiH i tužilaca Tužilaštva BiH, te naknada za topli obrok i prevoz.

Delegat Denis Bećirović predlagač je izmjena i dopuna Zakona o Vijeću ministara i Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, kojim se predviđa uvođenje ministarstva zdravstva na nivou države.

Oba zakonska prijedloga dobila su negativno mišljenje Ustavnopravne komisije Doma naroda.

Predviđeno je i razmatranje više izvještaja i informacija, među kojima i izvještaja o radu Vijeća ministara BiH za 2019. godinu, te izvještaja o finansijskom poslovanju BHRT-a za prošlu godinu, kao i programskim planovima i finansijskom planu ove medijske kuće za tekuću godinu.

Početak sjednice zakazan je za 11.00 sati.