Operativni tim za vakcinaciju građana protiv COVID-19 u JU „Dom zdravlja” Zenica u proteklom periodu intenzivno je radio na pripremi Plana za vakcinaciju građana Zenice koja će se provoditi u Gradskoj areni.

Operativnim timom rukovodi direktorica dr.sc.prim. Mersija Kasumović, u saradnji sa Gradom Zenica i JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica.

Nakon što u JU „Dom zdravlja” Zenica budu dostavljene velike količine vakcina, vakcinacija građana Zenice provodiće se u Gradskoj areni, a u slučaju da se vakciniše više od 1.000 građana biće angažirano oko 150 osoba: radnika JU „Dom zdravlja” Zenica, pripadnika Civilne zaštite Grada Zenica, aktivista Crvenog krsta Zenice i radnika JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica.

Građani će koristiti tri ulaza, od kojih je jedan predviđen za invalide i teže pokretne osobe. Svi građani biće dužni prilikom dolaska na vakcinaciju ponijeti sa sobom identifikacioni dokument na kojem se nalazi jedinstveni matični broj.

JU „Dom zdravlja” Zenica osiguraće na dan vakcinacije potrebnu informatičku opremu, sa korištenjem zdravstveno-informacionog sistema.

U Gradskoj areni Zenica na dan vakcinacije bit će napravljeno po 7 punktova za ljekarske preglede, 7 punktova za vakcinaciju, 7 punktova za administraciju i čekaonica za opservaciju gdje će građani nakon primljene vakcine biti pod nadzorom medicinskih radnika JU „Dom zdravlja” Zenica.

Za vrijeme boravka građana u čekaonici Gradske arene u Zenici, Grad Zenica osigurao je osvježavajuće napitke.

Prema Planu vakcinacije, cijeli proces vakcinacije jedne osobe od dolaska do odlaska s lokacije ne bi trebao biti duži od pola sata. Također, bit će pojačane kontrole poštivanja propisanih higijensko-epidemioloških mjera.

Datum i vrijeme vakcinacije bit će naknadno određeni u zavisnosti od pristizanja veće količine vakcina u JU „Dom zdravlja” Zenica. Pacijenti će o svim aspektima rada na sprovođenju vakcinacije biti obaviješteni putem medija i nadležnih ambulanti porodične medicine, saopšteno je iz Doma zdravlja Zenica.