Program vakcinacije protiv Covid-19 u Republici Irskoj proširit će se na uzrast od 12 do 15 godina.

Irskoj vladi preporuku je dao Nacionalni savjetodavni odbor za imunizaciju (NIAC), javlja BBC.

Ranije je Taoiseach (irski premijer) Micheál Martin rekao da će o tom pitanju biti pruženi dodatni savjeti od NIAC-a.

Rekao je da to predstavlja “značajno otvaranje” programa vakcinacije za mlađe ljude.

Martin rekao je da je to do sada bio “vrlo efikasan” program i da vlada želi podstaći “pojačano učestvovanje” među preostalim starosnim grupama.

Podrazumijeva se da će trebati nekoliko dana da Državna zdravstvena služba (HSE) uspostavi i pokrene sistem za vakcinaciju osoba od 12 do 15 godina, jer će mu trebati pristanak roditelja, a roditelji ili staratelji moraju biti prisutni kod vakcinacije.