U Domu mladih Skenderija u toku je vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, a predviđena je samo jedna tačka dnevnog reda – izmjene Poslovnika kojima treba omogućiti da taj dom ubuduće zasjeda online u vrijeme pandemije koronavirusa.

Planirano je da se sutra sastane i Dom naroda sa sličnim dnevnim redom.

U međuvremenu su naredbom Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo od 3. aprila, sjednice federalnog i državnog parlamenta izuzete od zabrane okupljanja, s obrazloženjem da se to u trenutnim prilikama čini s ciljem omogućavanja rada zakonodavnih tijela i donošenja odluka po kojima bi izvršna vlast mogla postupiti u interesu građana Bosne i Hercegovine te Federacije BiH.

Federalni i državni parlament su, međutim, obavezani da se prilikom održavanja sjednice pridržavaju socijalne distance, propisanih epidemiološko-zaštitnih mjera i preporuke Kriznog štaba Ministartva zdravstva Kantona Sarajevo.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, dajući mišljenje koje je tražio predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović, naveo je da za danas planirana sjednica može biti održana, uzimajući u obzir poduzete mjere zaštite i njen značaj, uz osiguranje sredstava za dezinfekciju ruku i zaštitnih maski za sve učesnike te uz obaveznu fizičku udaljenost između njih od najmanje metar i po, kao i uz adekvatnu ventilaciju u prostoriji. Rukovanje nije preporučljivo.

Iz Zavoda je također navedeno da treba savjetovati izbjegavanje dolaska zastupnicima koji, eventualno, imaju simptome respiratorne bolesti ili se ne osjećaju dobro, što je Zaimović i učinio sazivajući sjednicu, uz napomenu ostalim članovima Doma da planiraju dolazak u dogovoru s čelnicima njihovih zastupničkih klubova.

.