Hrvatska je sazvala drugi vanredni sastanak o korona virusu, kao predsjedavajuća zemlja Vijećem EU-a od izbijanja ove bolesti. Ministri su se složili da je najvažnije jedinstvo zemalja EU.

Nakon sastanka javnosti se obratio ministar zdravstva Hrvatske Vili Beroš.

On je kazao da je od prvog sastanka do danas situacija u vezi korona virusa i zaraženih eskalirala.

Pozivamo na tješnju saradnju i pružanje pomoći među državama članicama EU. I dalje postoje nepoznanice o Covidu -19. Pogoršava se stanje zaraze, potrebno je razmotriti preventivne mjere, pripravnost i koordinirani odgovor na području EU.

Beroš je istakao da je najbolji doprinos ovoj situaciji jačanje solidarnosti i razmjene informacija.

I dalje treba najviše podizati kolektivnu i individualnu svijest vezanu uz covid -19, razviti kooordinirani pristup za najbolje i preventivne prakse, i posebno obratiti pažnju na ranjive skupine, bolesne i stare.

Također je na sastanku rečeno da treba uspostaviti sveobuhvatne mjere zadržavanja. Svesti na minimum putovanje prema, i iz zemalja u kojima su žarista.

Posebno je naglasio kako saradnja sa drugim zemljama van EU postoji, jer virusi ne poznaju granice.

Mislim da bi mogli napraviti korak na političkom planu i pozvati druge zemlje na sastanke sa članicama EU, za isti stol. Mi kao Hrvtska koja je predsjedavajuća smatrama da to ne bi bilo loše.

Kirjakides: Izdvojena dodatna sredstva za razvoj vakcina

Komesarka EU za zdravlje i sigurnost hrane Stela Kirjaкides, kazala je kako na prošlom sastnaku govoreno samo o oko 50 slučajeva, a danas imamo preko 4000 slučajeva u skoro svim zemljama i raste broj slučajeva iz dana u dan.

Moramo reći da ovdje govorimo o globalnoj prijetnji. Sve pokrećemo kako bi pomogli članicama EU. Danas smo se fokusirali na odgovor javnog zdravstva na virus. Neke zemlje su manje neke više pogođene, različito se ponašaju u različitim zdravstvenim sistemima.

Kirjakides je također istakla solidarnost zemalja EU kao vodilju u borbi protiv covida-19. Izdvojena su i dodatna sredstav za borbu protiv novog virusa.

Za razvoj vakcina izdvojeno je dodatnih 37, 5 milion euro, tj. za projekte koje su u toku. U preko 130 timova u EU medicinski radnici rade na terenu.

Komesarka je pozvala građane EU prije svega na odgovornost, svi trebaju biti upoznati sa virusom i lično su odgovorni za ono što se dešava oko njih.

Također je posebno zahvalila svim zdravstvenim radnicima na prvim linijama na njihovoj ožrtvovanosti u borbi protiv korona virusa.

Lenarčić: Treba učiti na iskustvu Italije

Janez Lenarčić, evropski komesar za upravljanje kriznim situacijama kazao je da je činjenica da se situacija razvila i dosta se toga promijenilo.

Prioritet je fokusirati se na situaciju u EU i kalibrirati naš odgovor. Velik je nivo saradnje među članicama, ali su i različite mjere u različitim državama. To je naravno zato što je situacija različita, i mora biti u svjetlu trenutnih dešavanja u toj zemlji.

Italija je trenutno najviše pogođenja Covidom 19, i trebamo pregledati sve ono što se desilo tamo i učiti na njihovom iskustvu, kaozao je Lenarčić.

Komisija će raditi na svim nivoima i podržavati sve članice, moramo biti pažljivi i samo možem zajedno uspjeti