Članova Sindikalne organizacije i uposlenici u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kantona Sarajevo iskazali su nezadovoljstvo sa trenutnim stanjem.

Razlog okupljanja je nedolično i brutalno ponašanje komandanta Dževada Gibanice koji je po nalogu direktora Samira Džihića naredio krečenje spavaona uz prijetnju da vatrogasci 3. Voda ne smiju izaći iz spavaona dok ne okreče spavaonu, što uopšte nije u opisu njihovih poslova, stoji u saopštenju Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika.

O ovom događaju je upoznata Druga policijska uprava kojoj je podnijeta prijava za verbalno maltretiranje i prijetnje vatrogascima od komandanta, uz potpisanu izjavu vatrogasaca o ovom događaju.

Na skupu je iskazano i nezadovoljstvo nebrigom Uprave, na čelu sa direktorom Samirom Džihićem, o potrebama vatrogasaca kako bi se olakšao rad na protivpožarnoj zaštiti Kantona Sarajevo.

Naime, već duži vremenski period vatrogasci rade bez adekvatnih zaštitnih rukavica, cipela i radnih uniformi kojima je istekao rok, dok direktor odobrava kupovinu sredstava i opreme koja na ne može služiti na intervencijama (viljuškar, bager, nepraktična vatrogasna vozila…).

Istaknuto je da direktor ne želi da izdvoji određena novčana sredstva za popravku vozila i time dovodi sve u opasnost jer prilikom intervencija vatrogasci upotrebljavaju neispravna vozila.

Predsjednik Sindikalne organizacije PVB KS Armin Hrelja istakao je da nedostaje oko 100 vatrogasaca, a prema usvojenoj Procjeni ugroženosti Kantona Sarajevo, te podsjetio na nedostatak lične i skupne vatrogasne opreme koja je neophodna za normalno funkcionisanje PVJ i bezbjedan rad vatrogasaca.

Predsjednik Hrelja je istakao da je neophodno primiti 80 vatrogasaca prema sistematizaciji i zadnjoj procjeni ugroženosti Kantona Sarajevo, jer za šest do sedam godina će oko 100 vatrogasca otići u penziju, te da je neophodno sukcesivno zapošljavanje vatrogasaca u narednim godinama.

Istakao je da je neophodno nabaviti ličnu zaštitnu opremu za vatrogasce, a koja iako planirana prošle godine nije nabavljena, kao i potrebu nabavke ostale skupne opreme i novih vozila jer su postojeća stara i dotrajala.

Između ostalog, Hrelja je naveo i brojne teškoće sa kojima se susreću na terenu, prvenstveno zbog nedostatka vatrogasaca i opreme, te sa nezakonitim postupcima menadžmenta Uprave te da će Sindikat uvijek zahtjevati da se poštuju važeći zakoni i propisi.

Na sastanku je jednoglasno zaključeno da će predstavnici vatrogasaca o svim ovim problemima upoznati Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo.

Sastanku su prisustvovali i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić i članovi Upravnog odbora Sindikata Jasmina Lukovac i Ermina Ćatić.