Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske (RS) Alen Šeranić potpisat će narednih dana s reprezentativnim sindikatima odluku kojom se cijena rada u ovoj oblasti povećava sa 135 na 145 KM.

Šeranić je najavio da će biti nastavljeni razgovori sa sindikalcima, jer je, kako je naveo, obostrani interes da zdravstveni sisstav tem bude što bolji.

Naglasio je da je procjena da su do kraja godine potrebna 5,3 milijuna KM koja bi trebala biti doznačena zdravstvenim ustanovama kako bi isplatili plaće po novoj cijeni rada.

Šeranić na konferenciji za novinare, nakon sjednice entitetske vlade, precizirao da su odlukom obuhvaćeni svi radnici u zdravstvu.

Istaknuo je da je Vlada donijela i zaključak kojim je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite ovlašteno da nastavi komunikaciju sa sindikatima.

“Cilj je da budu pronađena najbolja rješenja u vezi sa Zakonom o plaćama u oblasti zdravstva, da pregovaramo o određenim odredbama posebnog kolektivnog ugovora u oblasti zdrvastva i da zajedno putem radnih grupa definišemo nacrt zakona o djelatnostima o zdravstvu koji do sada nije postojao u Srpskoj, a koji je prijeka potreba”, naveo je Šeranić.