Većina Holanđana podržava eutanaziju, potpomognuto samoubistvo, za ljude koji osjećaju da im je život pri kraju, iako su fizički zdravi, pokazali su rezultati ankete provedene na 3.600 osoba.

Nacionalna agencija za statistiku Holandije, koja je provela anketu, saopćila je da je 55 posto anketiranih kazalo da ljudi koji su umorni od života trebaju dobiti pomoć kako bi okončali svoj život, dok 33 posto vjeruje da to ipak ne bi trebala biti opcija.

Trećina onih koji podržavaju eutanaziju kazalo je da favoriziraju uvođenje niže starosne granice, dok polovina smatra da starosna dob uopšte ne bi trebala imati nikakvu ulogu.

Muslimani najmanje podržavaju bilo koji oblik eutanazije, ali čak i među njima postoji značajna podrška potpomognutom samoubistvu u određenim uslovima.

Eutanazija je legalizovana u Holandiji 2002. godine za osobe starije od 12 godina koje se suočavaju sa beznadežnom i nepodnošljivom patnjom i koje žele umrijeti, te su samostalno donijeli odluku o tome.
Potrebna je također i saglasnost dvoje ljekara o tome da su svi uvjeti ispunjeni.

Prema posljednjim podacima, oko 4 posto ljudi u Holandiji umre putem eutanazije, uglavnom osobe oboljele od raka.