Na području Tuzlanskog kantona ima oko 45 hiljada ljudi koji boluju od određenog tipa dijabetesa. Samokontrola šećera u krvi je važan segment u liječenju šećerne bolesti o kojem je u”Jutru za sve” govorio je dr. Đani Hadžović spec. interne medicine.

Zbog toga su pacijentima neophodne trakice kojima se prije uzimanja terapije mjeri nivo šećera u krvi.Inzulinska terapija može ponekad zahtijevati i do pet mjerenja dnevno.

Međutim, neke vrste trakica su na esencijalnim listama, a često ih pacijenti ne mogu kupiti.

Najvažnija je edukacija pacijenata kada se mjeri nivo šećera u krvi, da bi ordinirajući ljekar imao validne podatke.