Migrantska kriza je globalni problem, a svakim danom je sve veći broj nezakonitih pokušaja prelaska granice, istaknuto je danas na video-konferenciji lidera graničnih službi EU i balkanskih zemalja, kao i Evropola i Fronteksa.

Tokom video-konferencije u organizaciji njemačkog predsjedavanja Savjetu EU i direktora Savezne policije Njemačke Ditera Romana, razmijenjeni su podaci i informacije u pogledu preduzimanja mjera u vezi sa nezakonitim migracijama i efikasnijom zaštitom granice, saopšteno je iz Granične policije BiH.

Na konferenciji o temi “Zapadni Balkan kao tranzitna regija” razgovarano je o sveobuhvatnom integrisanom pristupu i razvijanju zajedničkih operativnih rješenja na sprečavanju i suzbijanju nezakonitih migracija.

Zamjenik direktora Granične policije BiH Fahrudin Halač i pomoćnik direktora za organizaciju i operacije Dragan Kulić informisali su učesnike video-konferencije o trenutnom stanju kada je riječ o nezakonitim migracijama.

Granična policija BiH preraspoređuje kadrovske kapacitete, te angažuje pripadnike drugih policijskih agencija na dijelovima granice koji trpe najveći migracioni pritisak, te obavlja pojačan nadzor granice BiH.