Vijeće ministara BiH danas će, na prijedlog Ministarstva pravde BiH, razmatrati Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV).

U pitanju je zakon kojeg je potrebno izmijeniti, kao jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije koji su stavljeni pred BiH kako bi dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija (SNSD) ranije je podsjetio da je to jedan od tri zakonska rješenja koje je potrebno izmijeniti, a koji bi se uskoro, kazao je tada, trebao naći i u parlamentarnoj proceduri.

Državni ministri trebali bi se izjasniti i o Odluci o privremenom finansiranju institucija i međunarodnih obaveza BiH za tromjesečni period, tačnije od jula do septembra. Tu odluku je potrebno donijeti kako bi institucije nastavile funkcionirati, budući da državni budžet još nije usvojen.

Prema izjavama predsjedavajućeg Tegeltije, Nacrt budžeta poslan je Predsjedništvu BiH koje ga još uvijek nije razmatralo i u formi prijedloga uputilo u parlamentarnu proceduru.

Na dnevnom redu današnje sjednice je i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju Ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora – u drugom krugu glasanja.