Ni nakon 15 godina od formiranja Komisije za državnu imovinu,pitanje njene raspodjele nije riješeno. Na sjednici Savjeta ministara Bosne i Hercegovine trebao bi opet biti aktiviran rad Komisije, u skladu sa preporukom Kancelarije za reviziju institucija BiH. Komisija tokom prošle godine nije imala aktivnosti.

Otkako je 2005.godine Visoki predstavnik u BiH nemetnuo Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom malo šta je urađeno po tom pitanju. Na posljedice nefunkcionisanja Komisije za državnu imovinu ukazala je i Kancelarija za reviziju institucija BiH skrenula je pažnju u revizorskom izvještaju Generalnog sekretarijata Savjeta ministara . Za predsjedavajućeg Savjeta ministara politička volja nije upitna.

Kancelarija za reviziju institucija BiH

„Imajuću u vidu ulogu i važnost funkcionisanja Komisije za državnu imovinu te potencijalne posljedice njenog nefunkcionisanja, smatramo da Savjet ministara BiH treba hitno uspostaviti funkciju iste.“

ZORAN TEGELTIJA, predsjedavajući Savjeta ministara BiH

Jedna od tačaka nije imenovanje komisije jer još nije dostavljen prijedlog , već da se definiše rok do kada mora biti urađen taj zakon.Ja sam spreman sam da toj komisiji dam novi rok da izradi i prepremi zakon.“

Iako je nadležnost Komisije za raspodjelu državne imovine bila da utvrdi kriterijume za utvrđivanje državne imovine i njenu između BiH, entiteta i distrikta Brčko, da donese propise i predloži zakon ništa od toga
nije urađeno.

NIKOLA KOVAČEVIĆ, bivši član Komisije za državnu imovinu

„Lično smatram da sporna imovina po teritorijalnom principu pripada entitetima, što je garancija Dejtonskog sporazuma, a po funkcionalnom principu da dio te imovine pripada zajedničkim institucijama. Mi to nikako nismo mogli usaglasiti. Mi smo riješili preko 200 zahtjeva fizičkih i pravnih lica kojima smo našim odlukama skinuli zabranu.“

MUHAREM CERO, bivši član Komisije za državnu imovinu fono izjava

„Posljednja presuda o poljoprivrednom zemljištu koja je utvrdila da se javna dobra u vlasništvu države i da ona moraju biti obuhvaćena rješenjem pitanja statusa raspolaganja državne imovine i donošenja zakona o upravljanju državnom imovinom u mnogome je proizvela krizu.“

Za profesora na Fakultetu za bezbjednost u Banjaluci razlog nerješavanja pitanja raspodjele državne imovine je nedostatak političke volje u Bosni i Hercegovini.

DUŠKO VEJNOVIĆ, profesor na Fakultetu bezbjednosnih nauka BL

„Princip RS je teritorijalni, dok je stav BiH, kao države po Dejtonu da imovina pripada državi BiH. Kamen spoticanja u svemu tome su ratni zakoni iz 94-te Republike BiH i 93 RS. Svako se zakopao u svoje rovove. To će se morati dogovoriti.“

Ostaje da se vidi hoće li ovaj sastav Savjeta ministara BiH uspjeti prevazići razlike i postići kompromis u rješavanju pitanja državne imovine ili će pak prevladati nepisano pravilo u BiH – ako nešto nećeš da uradiš – formiraš Komisiju .

Ostale tačke dnevnog reda

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebal bi danas da razmatra Nnacrt sporazuma o grantu vrijednom pet miliona eura za smanjenje posljedica koronavirusa za mala, srednja i mikropreduzeća putem Evropskog fonda za BiH.

Na predloženom dnevnom redu je i razmatranje izvještaja o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za prvu polovinu ove godine, kao i informacija Ministarstva bezbjednosti BiH o stanju u oblasti migracija u BiH za jun.

Pred ministrima bi trebalo da se nađe i prijedlog odluke o izmjeni odluke o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje u opremi i drugim sredstvima.

Na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje predviđeno je razmatranje informacije o fiskalnoj održivosti BiH, ekonomskim trendovima u BiH u periodu januar-mart, te informacije o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar-jun.

Ministarstvo odbrane predlagač je informacije o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2021. godinu.

Početak sjednice najavljen je za 10.00 sati.