Nacrt budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu naći će se danas na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara BiH, a taj finansijski dokument pripremilo je Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Budući da budžet nije usvojen do kraja prošle godine, finansiranje državnih institucija, kao i ispunjavanje međunarodnih finansijskih obaveza implementira se prema tromjesečnoj Odluci o privremenom finansiranju.

Prema usvojenom Globalnom fiskalnom okviru budžet za ovu godinu je povećan i iznosit će 1,27 milijardi KM.

Ukoliko ministri danas usvoje taj dokument on će biti upućen Predsjedništvu BiH koje je ustavni predlagač budžeta te bi ga oni u formi prijedloga trebali uputiti u parlamentarnu proceduru gdje će se o njemu izjašnjavati poslanici i delegati oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Pred ministrima će se naći i dopune Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama kao i ponovo Prijedlog odluke o formiranju Nadzornog tijela za praćenje provedbe Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

U septembru prošle godine nakon dvije godine neusvajanja i urgiranja Ministarstva pravde BiH, usvojena je Revidirana strategija uz Aneks B kojim su precizirane stvari koje se odnose na predmete protiv osoba s A-liste Pravila puta, regionalnu saradnju, načine rada i sastav Nadzornog tijela.

Ministri bi se trebali izjasniti i o Prijedlogu odluke o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije od 2020. do 2024. godine i Akcionom planu za njenu implementaciju kao i o mišljenju na Prijedlog zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Odluka o angažiranju resursa Oružanih snaga BiH na pružanju pomoći civilnim organima u privremenom angažiranju inženjerijskih jedinica na području grada Bihaća također će se naći pred državnim ministrima na prijedlog Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Ponovo je na dnevnom redu zahtjev poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Vijeća ministara.