Vijeće EU je izrazilo nedvosmislenu posvećenost perspektivi Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji kao jedinstvenoj, ujedinjenoj i suverenoj zemlji.

Vijeće EU pozvalo je danas političke snage u BiH da se uzdrže od provokacija i zapaljive retorike tokom izbornog perioda i da se fokusiraju na 14 prioriteta utvrđenih u Mišljenju Evropske komisije o prijavi BiH za članstvo u EU.

Vijeće EU je izrazilo “nedvosmislenu posvećenost perspektivi BiH kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje”.

“Uz lokalne izbore koji će biti održani 15. novembra 2020. godine, Vijeće t EU pozdravlja to što će prvi put od 2008. godine biti održani lokalni izbori u Mostaru 20. decembra 2020”, piše u usvojenim zaključcima.

Vijeće EU je podržao nastavak Euforove operacije “Altea” u okviru šire strategije Unije za BiH.

“Vijeće potvrđuje spremnost EU da nastavi izvršni mandat ove operacije kao podršku vlastima u BiH da održe bezbjedno i sigurno okruženje pod obnovljenim odobrenjem od UN”, navodi se u tekstu zaključaka.

Ukazano je na izazove koje predstavlja pandemija kovid 19 i pohvaljena je operacija “Altea” jer je, kako je istaknuto, ostala potpuno operativna i nastavlja da pruža podršku zemlji u ovim teškim vremenima.

Vijeće EU očekuje da će predstaviti sljedeći Strateški pregled do sredine 2021. godine kao osnovu za diskusiju o budućim zadacima Eufora i operacije “Altea” imajući u vidu podršku napredovanju BiH u njenom procesu integracije sa EU i bezbjednosnu situaciju na terenu.

U tekstu zaključaka se ukazuje na značaj saradnje ove operacije sa ostalim međunarodnim akterima na terenu.

Vijeće EU je još jednom pozvao vlasti u BiH da, uz podršku međunarodne zajednice, nastave da ulažu napore za odlaganje municije, oružja i viškova eksploziva, kao za deminiranje.