Iako se već odavno najavljuje, Zakon o vinu se još nije našao u skupštinskoj proceduri. Uprkos brojnim problemima sa kojima se vinogradari suočavaju, a koje bi riješio upravo novi Zakon, vinogradarske aktivnosti na području Hercegovine su već počele.

Iako se već odavno najavljuje, Zakon o vinu se još nije našao u skupštinskoj proceduri.

Iako su vinogradari u više navrata imali sastanke sa nadležnim ministarstvom oko novog Zakona o vinu, koji bi dodatno uredio ovu oblast, naznaka o njegovom donošenju još uvijek nema. Ovaj Zakon je veoma potreban. Kako kažu vinogradari, svaka vinarija mora imati svoje interne standarde kako bi bili konkurentni na svjetskom tržištu.

“Naravno nama taj Zakon treba, formirana je radna grupa. Covid je to jednim dijelom odgodio, međutim to već godinama traje i ja se iskreno nadam da će se početi raditi u tom smjeru nešto, ali ponavljam da je najbitnija stvar svakom vinaru da formira u svojoj vinariji jake interne standarde i da pomoću toga funkcioniše”, naveo je Radovan Vukoje, vlasnik Podruma “Vukoje”, Trebinje.

Prodaja vina u prošloj godini nije bila na nivou prethodnih. Zato vinogradari ističu i problem likvidnosti kako bi ušli u novu sezonu, iako su spremni da uđu u novu vinogradarsku sezonu. Kažu da malo ko može da se razvija i širi bez kredita.

“Tu su krediti sa visokim kamatama i nekim drugim ograničenjima,što bi bilo pogotovo značajno da su krediti sa povoljnim kamatama, da se kupi odgovorajuća mehanizacija koja bi znatno pojeftinila proizvodnju grožđa odnosno radove u vinogradu”, napominje direktor “Agrofina” Trebinje Dragan Anđelić.

Zahvaljujući klimatskim uslovima vinogradarska sezona je počela još u decembru. Vina mogu stajati određeno vrijeme, ali i tu se otvara problem novih tankova za odležavanje vina.

“U svakom slučaju problem je kapaciteta, grožđe je na tržištu i vino je na tržištu po damping cijenama i jedna od mogućnosti je da se sačuva to, da se pokupuju novi tankovi i opet se vraćamo onome da trebaju sredstva”, kazao je Anđelić.

Vinogradarski ciklus ne može da čeka neke nove odluke, Zakone. Vinogradari moraju obaviti svoj posao na vrijeme kako bi imali što kvalitetniju sirovinu za svoja vina. A kad čujemo da se kvalitetno grožđe može uzgajati i u sjevernim krajevima, od nekih visokopozicioniranih funkcionera, pitamo se da li je pored vina u pitanju i ona stara – hljeba i igara.