U novembru 2020. godine u Republici Srpskoj boravila su 10.852 dolaska turista, što je u odnosu na oktobar 2020. godine manje za 41,4 posto, a koji su ostvarili 26.525 noćenja, što je u odnosu na oktobar 2020. godine manje za 48,7 posto.

Od ukupnog broja turista u novembru 8.469 su bili domaći, a 2.383 strani turisti.

Broj dolazaka turista u novembru 2020. godine u RS-u u odnosu na isti mjesec prethodne godine manji je za 63 posto, dok je broj noćenja bio manji za 63,6 posto, podaci su entitetskog zavoda za statistiku.

U oktobru 2020. godine Republika Srpska je raspolagala sa 10.491 stalnim ležajem.

U prvih 11 mjeseci prošle godine RS je posjetilo 175.837 turista, što je za 52,6 posto manje u odnosu na broj turista u istom periodu prethodne godine. U periodu januar – novembar prošle godine u tom bh. entitetu ostvareno je 500.596 noćenje turista, što je za 44,6 posto manje u odnosu na isti period prethodne godine.

U periodu januar – novembar prošle godine u RS-u je boravilo 63.087 stranih turista, a najviše njih iz Srbije (32.049), Hrvatske (11.182), Slovenije (4.536), Crne Gore (2.444), Turske (1.544), Njemačke (1.282) itd…

Ukupan broj dolazaka turista u novembru 2020. godine u Federaciji BiH iznosio je 17.915 što je za 72,8 posto manje u odnosu na novembar 2019. godine, a u odnosu na oktobar 2020. godine manje je za 27,7 posto. Učešće domaćih turista bilo je 60,3 posto, a stranih turista 39,7 posto.

Ukupan broj noćenja turista u novembru 2020. godine iznosio je 36.857 što je za 68,2 posto manje u odnosu na novembar 2019. godine, a u odnosu na oktobar 2020.godine manje je za 27,9 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju ostvarenih noćenja bilo je 55 posto, a stranih turista 45,0 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 93,5 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (25,7 posto), Hrvatske (14,2 posto), Srbije (8,7 posto), Turske (5,8 posto) i Kuvajta (4,2 posto) što je ukupno 58,6 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 41,4 posto noćenja.

Broj raspoloživih kreveta u novembru 2020. godine iznosio je 20.033 što je za 32,1 posto manje u odnosu na novembar 2019. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 6,6 posto.