Zanimljiva priča dolazi nam iz Višegrada. Dana Marić iz naselja Bikavac, prilikom cijepanja drva ugledala je brojeve na unutrašnjoj strani rasječenog drveta. I dok ona smatra da je to posebna poruka, inžinjeri šumarstva navode da je riječ o mehaničkom oštećenju.

Kao i svaki domaćin, tako i Dana Marić iz Višegrada osjećala je zadovoljstvo kada je nabavila ogrevno drvo za zimu. Nije ni slutila da će u njima pronaći broj, koji je začudio i nju, ali i sve komšije i prolaznike.

DANA MARIĆ

„Iznenada sam kupila drva, pozvala sam komšiju da mi cijepa i kad je on počeo cijepati rascijepio panj i zvao me. Da vidiš čuda, kad smo vidjeli iznenadili smo se. Sad idemo dalje, šta bi moglo biti. Otkud, svi se interesuju. Začuđujuće je, stvarno“.

Dana smatra da bi ova pojava mogla imati neki značaj.

DANA MARIĆ

„Opet to je istorijsko, mislim da jeste. Nije moglo što nije istorijsko, to je neki značaj“.

ANGEL MARIĆ

„Ja sam primjetio brojeve na cjepkama i meni je najzanimljivije bilo kako su ostale unutra. Ja zamišljam da je to neko nešto zapisivao dok je drvo bilo manjeg prečnika, ali mi je zanimljivo da ti brojevi nisu ostali na površini“.

Inženjer šumarstva kaže da je riječ o mehaničkom oštećenju drveta.

MILAN CVIJETIĆ, inženjer šumarstva

„Moje mišljenje je da je to prije 35 godina neko od tih lica, obično od čobana napravio mehaničko oštećenje i izvršio potpis. Tih potpisa dosta ima po cijelim šumskih prostora i onda vemenom to se zatvori i kad su cijepali na tom mjestu se napravio presjek i pokazao se datum“.

Porodica Marić čuvaće ovo drvo, vjerujući da će neko detaljno ispitati porijeklo brojeva uklesanih na njemu.