Sigurnosna situacija u prometu u Višegredu bolja je nego prethodne godine. Realizacijom novih projekata bit će osigurana sigurnost svih sudionika u prometu.

Najavljene su izmjene u prometu, rekonstrukcija glavne ulice i rješavanje proširenja puta prema naselju Omar.

Članica općinskog vijeća Snežana Đurović ističe kako su predložene neke izmjene zbog prometnih nesreća na prometnicama pri izlazu iz općine, kao i projektnim rješenjima i postavljanjem određenih prometnih znakova i zaštitnih ograda.

Bit će pojačan i angažman policajaca u blizini škola kako bi se i sigurnost učenika povećala. Ravnatelj Osnovne škole Vuk Karadžić Momir Radojčić kaže kako su učenici dobili propagandni materijal koji govori o sigurnosti u prometu.

“Radnici policijske stanice Višegrad su raspoređeni na svim prometnicama u blizini škola”, ističe ravnatelj.

U ovoj godini je na cestama zabilježen jedan smrtni slučaj i tri lakše ozljede pješaka. U odnosu na prošlu godinu, broj prometnih nesreća je smanjen.