Stanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području Opštine Višegrad je na zadovoljavajućem nivou, ocijenili su predstavnici Foruma za bezbjednost u ovom gradu i istakli da će koristiti sve resurse da bi unaprijedili bezbjednost u ovoj lokalnoj zajednici.

U narednom periodu planirano je postavljanje stacionarnih kamera radi brze vožnje, koje će obezbijediti opština Višegrad.

Saobraćajne nezgode koje se dešavaju u najvećoj mjeri su uzrokovane brzom vožnjom. Postoje neke, naizgled male i beznačajne stvari, kojih se svako od nas može vrlo jednostavno pridržavati. One bi mogle da doprinesu da se izbjegne veliki broj saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama. Bezbjednost građana u Višegradu je zadovoljavajuća, ocjenjuju predstavnici nadležnih institucija, ali građani smatraju da se u pojedinim dijelovima grada ipak brzo vozi.

ŽELjKO MARKOVIĆ, građanin

„Mislim da nije dobra posebno u ulici Druge podrinjske brige, jer se brzo vozi. Načelnik je imao sluha i predložio je da se uvede jedna stacionarna kamera u ulici koja će nasilne vozače malo opametiti.

DRAGOSLAV MATOVIĆ, policijski službenik

„Postavljanje kamera u mnogom pomaže u našem radu tako da u jednoj cjelini rada i oslanjanjem na sofisticirane uređaje možemo da kažemo da daju odlične rezultate“

Opština Višegrad održava redovno sastanke sa predstavncima škola, policijske stanice i drugim nadležnim institicijama, kako bi se bezbjednost svih učesnika u saobraćaju podigla na što veći nivo.

MLADEN ĐUREVIĆ, načelnik Opštine Višegrad

„U ulici Druge podrinjske brigade gdje smo imali jedan nemili događaj, opština će obezbijediti jednu stacionarnu kameru koju ćemo dati policiji na upravljanje tako da ćemo na taj način uspjeti vozače koji ne poštuju saobraćajne propise animirati da počnu da razmišljaju kada voze i poštuju saobraćajne znake“

Iz policijske stanice Višegrad apeluju na učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa i da odgovornim ponašanjem spriječe moguće posljedice po sebe i druge učesnike.

Jovana Borovčanin Đurević