Premijer RS Radovan Višković na konferenciji za novinare u Banjaluci izjavio je nakon sjednice Vlade RS da su donijeli nekoliko odluka vezano za prevazilaženje posljedica virusa korone u RS.

Prva odluka se odnosi na privremenu odgodu plaćanja poreskih obaveza, poreza na dobit i sve obaveze koje proističu iz toga. Ove obaveze se privremeno odgađaju.

Porez na dohodak za 2019. godinu odlažu se do 30.06. Napomenuto je da svi privredni subjekti koji traže ovu olakšicu u obavezi su da podnesu pisanu prijavu poreskoj upravi.

Druga odluka je o IRB-u, odnosno njenim plasmanima prema privrednim subjektima u RS. Ovi plasmani idu u prolongiranje tri mjeseca. Dospjele rate koje privredni subjetki imaju u naredna tri mjeseca biće prolongirane do 30.06.

Što se tiče same Vlade i njenih članova, od naknada koje primaju članovi Vlade za mjesec mart, svi članovi se odriču 50 odsto primanja i uplaćuju se u Fond solidarnosti RS.

Donijeta je i preporuka za sve zaposlene u javnom sektoru, izuzetak je zdravstveni sektor koji se ne obuhvata ovim preporukama, sve je na bazi dobrovoljnosti, u smislu da svi zaposleni potpišu izjavu da hoće da žele da daju u Fond i da je to stvar njihovog izbora, za primanja do 1000 KM da to bude do pet odsto od neto plate, a za primanja preko 1000 KM da to bude do 10 odsto, istakao je premijer Višković.

Preporuka ide i da se sve naknade za UO i NO i za odbore za reviziju za mjesec mart uplate na Fond solidarnosti. Ta sredstva će imati isključivo namjene za pomoć radnicima u realnom sektoru koji su direktno pogođeni vanrednim mjerama vezanim za koronavirus.

Vjerovatno će se preduzimati i dodatni niz mjera, ali u ovom momentu premijer Višković je pozvao sve one koji su u javnom sektoru da pokažu solidarnost prema radnicima u realnom sektoru.

Za one radnike koji su direktno pogođeni odlukama Vlade RS, gdje je naložena zabrana rada, biće dogovoreno da poslodavci isplate neto platu, a da razliku do bruto plate uplati Vlada RS.

Ne želimo da ovim mjerama narušimo funkcionisanje naših fondova, prije svega zdravstva i PIO, nego ćemo ovim sredstvima i drugim koje ćemo obezbijediti u budžetu, isplatiti doprinose za pomenute radnike, istakao je Višković.

Početkom aprila bi trebala biti poznata tačna situacija kome i u kom obliku Vlada RS može pomoći u skladu sa mogućnostima budžeta.

Radimo aktivno na formiranju fonda za pomoć privredi, trebao bi biti u funkciji u maju. Aranžman sa MMF-om od 165 miliona evra privodimo kraju i ta bi sredstva trebala biti operativna za budžet oba entiteta, napomenuo je premijer RS.

Premijer je najavio pomoć za sav realni sektor koliko to bude u mogućnosti izdvajanjima iz budžeta.