Služba civilne zaštite Grada Visoko, zajedno s međunarodnom organizacijom MAG (Mines Advisory Group), predstavništvo u BiH, vrši projekat deminiranja na području grada Visokog, pod nazivom MSP “Vlajčići”.

Ovim projektom se planira očistiti oko 2.200,000 m2 rizične površine, od naselja Zbilje do naselja Čifluk.

Trenutno na aktivnostima deminiranja rade tri tima, na lokalitetima: Zbilje, Dobranjsko Brdo i Vlajčići.

Do sada je zapisnički predata očišćena površina od 17.110 m2 na lokalitetu Zbilje-Hum, priopćeno je iz Press službe Grada Visoko.

U priopćenju se navodi da će, prema informacijama koje su dobili iz MAG-a, uskoro biti realizirana još dva dijela ovog projekta, i to na lokalitetima Vlajčići i Dobranjsko Brdo.

U naselju Zbilje je 27. kolovoza 2020. godine izvršena primopredaja i potpisivanje zapisnika o upoznavanju s granicama reducirane površine Projekta MSP “Vlajčići” – SL 1 (Smreke) između predstavnika Službe civilne zaštite Grada Visoko, NGO “MAG” i BH MAC-a.

Tom prilikom predstavnici MAG-a su Službu civilne zaštite upoznali sa granicama reducirane površine MAC ID 54 od ukupno 17.540 m2. Ukupno je deminirano 34.650 m2 rizične površine.

Projekt deminiranja rizičnih površina na području Grada Visoko se nastavlja, navodi se u priopćenju.